AV als hobby.

 

Onze huidige Multimedia of AV-hobby stamt af van het tot ongeveer 2005  gebruikte diaporama.  Een diaporama was een diavoorstelling waarbij geprojecteerd werd met twee of meer projectoren waarvan men de beelden in elkaar liet overvloeien. 

Een serie dia’s vormde een verhaal of was een samenhangende presentatie. Ook toen gingen de beelden vergezeld van muziek, geluidseffecten en/of gesproken woord.

 

Franz Baumann richt, tijdens het Medienfestival 2001 te Villingen (D) zijn 12 diaprojectors uit.

 

AV-demo's van de LGAV kunt u hier bekijken

 

Deze presentatievorm wordt zowel door professionals als door amateurs toegepast. De NVBG (Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid) organiseert jaarlijks een groots AV-Festival. In dit verenigingsverband zijn momenteel de dia’s en de diaprojectoren verdwenen en vervangen door het digitale beeld en krachtige HDAV-beamers. Ook de Fotobond  het Nederlands Centrum voor Vrijtijdsfotografie organiseert een 2 jaarlijkse wedstrijd voor haar leden met AV-online, Het uitgangspunt is gebleven: het spel van Beeld & Geluid.

 

In 2008, tijdens het festival voor Beeld & Geluid waren alle aangeboden klankreeksen digitaal. De diaprojectoren konden voorgoed naar de zolder.

 

             

              De term multimedia wordt op verschillende manieren gebruikt.

  1. Multimedia staat voor een doorgaans interactieve uiting op bijv. een cd-rom, een dvd of een website.

  2. In de context van kunst en ontwerp staat multimedia voor een benaderingswijze die zich buiten de traditionele categorieën begeeft. De term wordt meestal gebruikt in relatie met nieuwe media-ontwerpen en kunstdiciplines. Deze hebben immers per definitie een grensoverschrijdend karakter. De diverse producten die daaruit voortkomen noemt men mediakunst.

  3. De term multimedia wordt ook vaak gebruikt als verzamelnaam voor visuele en auditieve opslag, weergave en transmissie van informatie, zoals foto, film, bandopname, televisie, internet, e.d.  Wanneer verschillende media elektronisch met elkaar verbonden zijn en dezelfde digitale code bezitten (nullen en enen) gebruiken we de term multimedia.  Bron: Wikipedia